ZOO Liberec

Liberec přenechá zoo a botanku kraji za dva domovy důchodců. Poněkud jednostranné, zní z opozice

Město s krajem si pochvalují, jak jim pěkně funguje spolupráce. Naposledy se dohodli, že se město ve prospěch kraje vzdá zoo a botanické zahrady, naopak Liberec se postará o domovy seniorů na Františkově a ve Vratislavicích. Všichni ale tak nadšení nejsou. Například Zelení, sedící v opozici, říkají, že pro město tato výměna zas tak výhodná není a připomínají i další plody krajskoměstské spolupráce, které také pro město výhodné nebyly, a to je směna pozemků kvůli heliportu na letišti a předání projektu nového autobusáku, který se nakonec vůbec nekoná.

Město s krajem v úterý slavnostně symbolicky schválilo memorandum o převodu jednotlivých institucí. Za symbolické by se ale dalo považovat i to, že Liberec se vzdává nejstarší zoo u nás a podobně je na tom botanická. „Jde o historické dědictví Liberce, založeny byly více než před 100 lety, od té doby se o ně celou dobu staralo město. Takto se zbavovat svého historického dědictví je značně neuvážené,“ myslí si spolupředseda Zelených v Libereckém kraji Josef Šedlbauer.

Právě Zeleným vadí i to, že celá směna proběhla jinak, než bylo dohodnuto. Náměstek primátora Ivan Langr totiž na únorovém zastupitelstvu slíbil, že se situace ještě bude široce diskutovat, to už se ale nestalo. Kraj totiž schůzku jednání předsedů zastupitelských klubů města a kraje zrušil. A jiná už neproběhla.

Místo toho proběhla tisková konference, kde vystoupil hejtman Půta a primátor Zámečník, kteří společně oznámili podpis memoranda.

Jak říká primátor Zámečník, pro obyvatele města není podstatné, kdo bude zoo provozovat a Liberec si zoo i botanickou může vzít zpět „Město se nadále bude k oběma velmi silně hlásit tím, že po dobu 10 let zajistí částečný příspěvek na jejich rozvoj a spolurozhodovat, na jaké konkrétní investice tyto městské peníze půjdou. To bude náš příspěvek na jejich městskou funkci, na služby zajišťované pro Liberečany. A pokud by někdy v budoucnu kraj změnil své rozhodnutí obě zahrady provozovat, přejdou bezúplatně zpět na město,“ vysvětluje.

To, že město samo provoz zoo a botanické neutáhne, ostatně uznává i opozice. „Uvědomujeme si, že financování takto významných organizací může město Liberec jen těžko unést. Ostatně je zřejmé, že ZOO i botanická zahrada mají regionální význam a pomoc kraje je tak zcela pochopitelná. Naopak je i dílem odpovědnosti kraje, kde vládnou už 8 let Starostové, že je stav ZOO nyní takový, jaký je. Snažili jsme se nicméně prosadit model pravidelného smluvního příspěvku na provoz a investice. Tak, aby mělo město Liberec fungování těchto institucí i nadále ve svých rukou,“ říká Jindřich Felcman, předseda zastupitelského klubu Změny pro Liberec.

Model opozice nakonec ale zjevně nikoho nezajímal. Podle Šedlbauera přitom počítal s možností kontroly nakládání s dotačními prostředky ze strany kraje a mělo jít o vyvážené řešení pro obě strany. „Náš návrh myslí na budoucnost, nejen na hokynářské počty u momentálně prázdné kasy,“ rýpl si Šedlbauer.

Podle libereckých Zelených memorandem pokračuje spolupráce kraje a města, kde v obou případech vládnou Starostové. Podle Felcmana ale tato spolupráce pro město zas tak výhodná není. „Většina dohod mi přijde poněkud jednostranná. Město již na kraj převedlo zadarmo či značně pod cenou pozemky určené pro jeho organizace – heliport na letišti či sídlo zdravotní záchranné služby. Město se zbavilo na úkor kraje také projektu na nové autobusové nádraží s parkovacím domem, kraj následně projekt zrušil a část připravených dotačních peněz se pokouší převést na parkovací dům u krajského úřadu. Příběh o tom, jak si hejtman Půta dupnul a město muselo otočit s podporou skokanských můstků, je taktéž dobře známý. Teď přijdou Liberečané na konto této skvělé spolupráce i o zoologickou a botanickou zahradu a místo nich získají domovy pro seniory, které všude jinde zřizuje a platí kraj,“ uzavřel Felcman.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *